Klauzula informacyjna RODO

Wysyłając informację na podane adresy mailowe/Wysyłając informację za pomocą niniejszego formularza – wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie ujętych w wiadomości danych osobowych przez wskazanego poniżej Administratora danych w celach komunikacyjnych, w tym zaprezentowania oferty.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

 

1). Administratorem danych jest Ośrodek Szkolenia Kierowców „Rysiek” Ryszard Tkocz;

 

2). Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu skomunikowania się z Panią/Panem przez firmę na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a ww. rozporządzenia;

 

3). podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu nawiązania kontaktu;

 

4). Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów lub organów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, podmiotów lub organów, którym przekazanie danych jest konieczne dla wykonania określonej czynności. Administrator może także powierzać dane innym podmiotom, które wspierają działalność firmy, np. obsługa informatyczna, księgowa, prawna, kadrowa, ubezpieczeniowa itp.;

 

5). posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 

6). dane osobowe nie podlegają profilowaniu, nie będą przekazywane do państw poza EOG;

 

7). ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

                                                  oskrysiek.pl 2022 © Created by Wojciech Pawelczyk