Kilka słów o naszej firmie

Witamy na stronie Ośrodka Szkolenia Kierowców Rysiek w Żorach.
Właścicielem Ośrodka jest Ryszard Tkocz, który posiada 13-letnie doświadczenie jako instruktor nauki jazdy kat. B. Od 2011 roku był zatrudniony w renomowanym Ośrodku Szkolenia Kierowców Filip w Żorach,
a od 2018 roku był kierownikiem tego Ośrodka. W dotychczasowej pracy wyszkolił kilkuset kierowców. Posiada szerokie doświadczenie w szkoleniu osób w każdym przedziale wiekowym. Ponadto wszyscy instruktorzy zatrudnieni w OSK Rysiek posiadają wysoki poziom kompetencji merytorycznych, umiejętności dydaktyczne oraz dużo cierpliwości.
Prowadzone przez nas wykłady odbywają się w kameralnych grupach. Każdy z kursantów otrzymuje od nas pomoce dydaktyczne niezbędne do nauki. Jest również możliwość nauki online.
Godziny jazd są dostosowane do Twoich potrzeb.
Poniżej kilka informacji, o których powinieneś wiedzieć zanim rozpoczniesz kurs prawa jazdy:
1. rozpoczynasz od wizyty u lekarza uprawnionego do badań kierowców;
2. po uzyskaniu orzeczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do kierowania pojazdami mechanicznymi, udajesz się z dowodem (lub paszportem – jeśli jeszcze nie posiadasz dowodu), zdjęciem
(zgodnym z wymaganiami) i orzeczeniem lekarskim do wydziału komunikacji w starostwie powiatowym (przykładowo w Żorach – do Urzędu Miasta Żory) wypełniasz tam wniosek (jeśli nie jesteś pełnoletni potrzebna Ci będzie także zgoda rodziców);
3. uzyskujesz dokument: Profil Kandydata na Kierowcę numer PKK, który zostanie nadany przez starostwo;
4. z tym profilem udajesz się do wybranego przez Ciebie ośrodka szkolenia w celu rozpoczęcia kursu.
Informacje o kursie na prawo jazdy kat. B:
Kurs można rozpocząć najwcześniej 3 miesiące przed ukończeniem 18-go roku życia. Standardowy kurs na prawo jazdy składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Pierwsza część kursu trwa 30 godzin lekcyjnych. Zajęcia teoretyczne mają formę wykładów. W tej części osoba uczestnicząca w kursie kategorii B ma również zajęcia z pierwszej pomocy. Oprócz zajęć standardowych, nasz ośrodek proponuje dodatkowo przyswajanie wiedzy za pomocą platformy internetowej. Po części teoretycznej wiedza każdego uczestnika kursu jest sprawdzana poprzez przeprowadzenie wewnętrznego egzaminu teoretycznego, z którego każdy musi uzyskać wynik pozytywny. Następnie kursant może podejść do praktycznej części kursu, która trwa 30 godzin zegarowych. Zajęcia odbywają się na placu manewrowym i na drogach miejskich. Po odbyciu kursu, możliwe jest zapisanie się do WORD-u na  egzamin państwowy teoretyczny i praktyczny.
Uwaga! Przy zapisywaniu się na egzamin prawa jazdy wymagany jest dokument tożsamości tj. dowód osobisty lub paszport.

oskrysiek.pl 2022 © Created by Wojciech Pawelczyk